Aplikanci certyfikatu

Jak zdobyć certyfikat?

Proces uzyskania certyfikatu jest bardzo prosty - składa się z 3 etapów. Aplikant zainteresowany uzyskaniem certyfikatu zgłasza się do Fundacji BezBarier i otrzymuje listę Ekspertów-instruktorów. Ekspert przeprowadza szkolenie i weryfikuje wiedzę. Po pozytywnym ukończeniu wystawiamy certyfikat.

Fundacja prowadzi system certyfikacji związany z edukacją e-learning. W zależności od poziomu certyfikatu zaświadcza on o umiejętnościach, wiedzy eksperckiej lub uprawnieniach trenerskich.

Poziomy certyfikatów:

  1. Podstawowy
  2. Ekspercki
  3. Trenerski

Biorąc pod uwagę poziomy certyfikacji wyróżniamy 3 rodzaje certyfikatów:

  1. Certyfikat umiejętności
  2. Ekspert
  3. Ekspert – instruktor

Lista tematyczna certyfikatów zawiera najistotniejsze zagadnienia związane z edukacją zdalną. Lista ta jest stale rozwijana, tak aby zakres tematyczny był jak najbardziej aktualny.

Aby zdobyć certyfikat umiejętności należy wykazać się wiedzą i umiejętnościami przed jednym z Ekspertów-instruktorów. Szkolenie oraz weryfikacja wiedzy odbywa się w terminie uzgodnionym w Ekspertem.

Koszt wydania certyfikatu przez Fundację wynosi 50PLN. Opłata za szkolenie na rzecz Eksperta-instruktora jest uzgadniana indywidualnie.

Certyfikat jest ważny przez okres 2 lat od daty wydania. Po upływie ważności certyfikat należy odnowić.

Aktualna lista certyfikatów:

Kontakt:

Aby zdobyć certyfikat umiejętności lub zostać Ekspertem należy skontaktować się z Fundacją, wypełniając formularz.

Imię i nazwisko:
Adres email:
Treść: