Nasze realizacje

Digital Kids – Zaprogramuj misję na Marsa! NUTS3 GORZOWSKI.

Lider projektu EDUKACJA BEZ BARIER - FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI W POLSCE
Opis projektu

Projekt "Digital Kids - Zaprogramuj misję na Marsa! NUTS3 - gorzowski" zakłada realizację kaskadowych szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych dotyczących programowania na 3 poziomach (podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany) kompetencji kluczowych zgodnie ze "Standardem wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu" dla nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów klas 1-3 publicznych szkół podstawowych, a także pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek publicznych, publicznych domów kultury. Wszystkie szkolenia będą odbywały się w formie stacjonarnej grupowo lub indywidualnie na bazie aplikacji wraz z kartami do nauki programowania. W celu podniesienia jakości oraz skuteczności oferowanego w ramach proj. wsparcia, zakupiony zostanie sprzęt teleinformatyczny wraz z oprogramowaniem i przekazany na rzecz 11 szkół biorących udział w projekcie znajdujących się na terenie 7 gmin z NUTS 3 gorzowskiego.

Cel i planowane efekty projektu

Celem głównym projektu jest wsparcie do 31.08.2020 r. obejmujące stacjonarną indywidualną lub grupową naukę zagadnień z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania dla 89 nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej (I etap) i 30 osób dorosłych oraz jej kontynuację (II etap) w formule zajęć praktycznych prowadzonych przez nauczyciela wspólnie z trenerem (zajęć dla 1417 uczniów publicznych szkół podstawowych z klas 1-3) na terenie NUTS3 gorzowskiego.

Okres realizacji projektu od 01.07.2018 do 31.08.2020
Wartość projektu 1 459 248,76 zł
Dofinansowanie projektu z UE 1 226 581,57 zł
Dodatkowe informacje Dokumenty projektowe do pobrania TUTAJ.
Kontakt: nuts.gorzowski@bezbarier.org.pl
Finansowanie projektu Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.
Do góry

Digital Kids – Zaprogramuj misję na Marsa! NUTS3 JELENIOGÓRSKI.

Lider projektu EDUKACJA BEZ BARIER - FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI W POLSCE
Opis projektu

Projekt "Digital Kids - Zaprogramuj misję na Marsa!" zakłada realizację kaskadowych szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych dotyczących programowania na 3 poziomach (podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany) kompetencji kluczowych zgodnie ze "Standardem wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu" dla nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów klas 1-3 publicznych szkół podstawowych, a także pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek publicznych, publicznych domów kultury. Wszystkie szkolenia będą odbywały się w formie stacjonarnej grupowo lub indywidualnie na bazie aplikacji wraz z kartami do nauki programowania. W celu podniesienia jakości oraz skuteczności oferowanego w ramach projektu wsparcia, zakupiony zostanie sprzęt teleinformatyczny wraz z oprogramowaniem i przekazany na rzecz 17 szkół biorących udział w projekcie znajdujących się na terenie 9 gmin z NUTS 3 jeleniogórskiego.

Cel i planowane efekty projektu

Celem głównym projektu jest wsparcie do 31.08.2020 r. obejmujące stacjonarną indywidualną lub grupową naukę zagadnień z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania dla 110 nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej (I etap) i 30 osób dorosłych oraz jej kontynuację (II etap) w formule zajęć praktycznych prowadzonych przez nauczyciela wspólnie z trenerem (zajęć dla 1509 uczniów publicznych szkół podstawowych z klas 1-3) na terenie NUTS3 jeleniogórskiego.

Okres realizacji projektu od 01.07.2018 do 31.08.2020
Wartość projektu 1 652 750,16 zł
Dofinansowanie projektu z UE 1 393 673,62 zł
Dodatkowe informacje Dokumenty projektowe do pobrania TUTAJ.
Kontakt: nuts.jeleniogorski@bezbarier.org.pl
Finansowanie projektu Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.
Do góry

Digital Kids – Zaprogramuj misję na Marsa! NUTS3 KOSZALIŃSKI.

Lider projektu EDUKACJA BEZ BARIER - FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI W POLSCE
Opis projektu

Projekt "Digital Kids - Zaprogramuj misję na Marsa! - NUTS3- koszaliński" zakłada realizację kaskadowych szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych dotyczących programowania na 3 poziomach (podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany) kompetencji kluczowych zgodnie ze "Standardem wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu" dla nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów klas 1-3 publicznych szkół podstawowych, a także pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek publicznych, publicznych domów kultury. Wszystkie szkolenia będą odbywały się w formie stacjonarnej grupowo lub indywidualnie na bazie aplikacji wraz z kartami do nauki programowania. W celu podniesienia jakości oraz skuteczności oferowanego w ramach projektu wsparcia, zakupiony zostanie sprzęt teleinformatyczny wraz z oprogramowaniem i przekazany na rzecz 21 szkół biorących udział w projekcie znajdujących się na terenie 10 gmin z NUTS 3 koszalińskiego.

Cel i planowane efekty projektu

Celem głównym projektu jest wsparcie do 31.08.2020 r. obejmujące stacjonarną indywidualną lub grupową naukę zagadnień z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania dla 87 nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej (I etap) i 50 osób dorosłych oraz jej kontynuację (II etap) w formule zajęć praktycznych prowadzonych przez nauczyciela wspólnie z trenerem (zajęć dla 1161 uczniów publicznych szkół podstawowych z klas 1-3) na terenie NUTS3 koszalińskiego.

Okres realizacji projektu od 01.07.2018 do 31.08.2020
Wartość projektu 1 468 758,16 zł
Dofinansowanie projektu z UE 1 239 977,52 zł
Dodatkowe informacje Dokumenty projektowe do pobrania TUTAJ.
Kontakt: nuts.koszalinski@bezbarier.org.pl
Finansowanie projektu Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.
Do góry

Digital Kids – Zaprogramuj misję na Marsa! NUTS3 ZIELONOGÓRSKI.

Lider projektu EDUKACJA BEZ BARIER - FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI W POLSCE
Opis projektu

Projekt "Digital Kids - Zaprogramuj misję na Marsa! NUTS3 - zielonogórski" zakłada realizację kaskadowych szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych dotyczących programowania na 3 poziomach (podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany) kompetencji kluczowych zgodnie ze "Standardem wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu" dla nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów klas 1-3 publicznych szkół podstawowych, a także pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek publicznych, publicznych domów kultury. Wszystkie szkolenia będą odbywały się w formie stacjonarnej grupowo lub indywidualnie na bazie aplikacji wraz z kartami do nauki programowania. W celu podniesienia jakości oraz skuteczności oferowanego w ramach projektu wsparcia, zakupiony zostanie sprzęt teleinformatyczny wraz z oprogramowaniem i przekazany na rzecz 16 szkół biorących udział w projekcie znajdujących się na terenie 8 gmin z NUTS3 zielonogórskiego.

Cel i planowane efekty projektu

Celem głównym projektu jest wsparcie do 31.08.2020 r. obejmujące stacjonarną indywidualną lub grupową naukę zagadnień z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania dla 105 nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej (I etap) i 30 osób dorosłych oraz jej kontynuację (II etap) w formule zajęć praktycznych prowadzonych przez nauczyciela wspólnie z trenerem (zajęć dla 1680 uczniów publicznych szkół podstawowych z klas 1-3) na terenie NUTS3 zielonogórskiego.

Okres realizacji projektu od 01.07.2018 do 31.08.2020
Wartość projektu 1 781 268,98 zł
Dofinansowanie projektu z UE 1 499 370,98 zł
Dodatkowe informacje Dokumenty projektowe do pobrania TUTAJ.
Kontakt: nuts.zielonogorski@bezbarier.org.pl
Finansowanie projektu Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.
Do góry

„Pracuj na swoim” - kompleksowy program wspierania Lubuszan powyżej 50 roku życia

Lider projektu EDUKACJA BEZ BARIER - FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI W POLSCE
Cel i planowane efekty projektu

Projekt realizowany jest na terenie woj. lubuskiego, skierowany do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, powyżej 50 roku życia oraz zamieszkujących tereny wiejskie

Uczestnikom projektu będzie przysługiwało wsparcie w postaci:

  • etapu doradczo-szkoleniowego
  • dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości 22.000 zł
  • wsparcia pomostowe przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w wysokości do 1 200 zł miesięcznie

Celem głównym Projektu jest wzrost aktywności zawodowej i poziomu przedsiębiorczości 30 osób dorosłych w wieku 50+. Cel ten realizowany będzie poprzez:

  • aktywizację i doradztwo zawodowe
  • podniesienie kompetencji zawodowych Uczestników Projektu dzięki organizowaniu szkoleń „ABC Przedsiębiorczości ”
  • utworzenie w ramach przyznanych z EFS środków, 25 nowych firm zarejestrowanych na terenie województwa lubuskiego
  • utworzenie nowych miejsc pracy
Okres realizacji projektu od 01.05.2018 do 30.04.2020
Wartość projektu 1 336 494,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE 1 297 169,30 zł
Dodatkowe informacje Dokumenty rekrutacyjne do pobrania TUTAJ.
Kontakt: lubuskie2018@edukacjabezbarier.org.pl
Finansowanie projektu Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 6. „Regionalny rynek pracy”, działanie nr 6.3. „Wsparcie dla samozatrudnienia”.
Do góry

Obywatel cyfrowej przyszłości - wzrost aktywności obywatelskiej w obszarze kompetencji cyfrowych w województwie lubuskim

Lider projektu EDUKACJA BEZ BARIER - FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI W POLSCE
Cel i planowane efekty projektu Przeszkolenie 996 osób 65+ z województwa lubuskiego w zakresie kompetencji cyfrowych poprzez procesu rozwojowego opartego na szkoleniach i animacjach. Kluczowym celem realizacji projektu jest zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych.
Okres realizacji projektu od 02.2018 do 01.2021
Wartość projektu 2 653 443,72 zł
Dofinansowanie projektu z UE 2 228 476,90 zł
Dodatkowe informacje Informacje dla koordynatorów gminnych jest dostępna TUTAJ.
Finansowanie projektu Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.
Do góry