Projekt: Digital Kids – Zaprogramuj misję na Marsa! NUTS3 KOSZALIŃSKI

Lider projektu EDUKACJA BEZ BARIER - FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI W POLSCE
Opis projektu

Projekt "Digital Kids - Zaprogramuj misję na Marsa! - NUTS3- koszaliński" zakłada realizację kaskadowych szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych dotyczących programowania na 3 poziomach (podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany) kompetencji kluczowych zgodnie ze "Standardem wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu" dla nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów klas 1-3 publicznych szkół podstawowych, a także pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek publicznych, publicznych domów kultury. Wszystkie szkolenia będą odbywały się w formie stacjonarnej grupowo lub indywidualnie na bazie aplikacji wraz z kartami do nauki programowania. W celu podniesienia jakości oraz skuteczności oferowanego w ramach projektu wsparcia, zakupiony zostanie sprzęt teleinformatyczny wraz z oprogramowaniem i przekazany na rzecz 21 szkół biorących udział w projekcie znajdujących się na terenie 10 gmin z NUTS 3 koszalińskiego.

Cel i planowane efekty projektu

Celem głównym projektu jest wsparcie do 31.08.2020 r. obejmujące stacjonarną indywidualną lub grupową naukę zagadnień z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania dla 87 nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej (I etap) i 50 osób dorosłych oraz jej kontynuację (II etap) w formule zajęć praktycznych prowadzonych przez nauczyciela wspólnie z trenerem (zajęć dla 1161 uczniów publicznych szkół podstawowych z klas 1-3) na terenie NUTS3 koszalińskiego.

Okres realizacji projektu od 01.07.2018 do 31.08.2020
Wartość projektu 1 468 758,16 zł
Dofinansowanie projektu z UE 1 239 977,52 zł
Dodatkowe informacje Dokumenty: Postępowanie zakończone, zarchiwizowane pliki są dostępne w biurze Projektu.
Kontakt: nuts.koszalinski@bezbarier.org.pl
Rozeznanie rynku
 • Rozeznanie rynku na promocję projektu: Digital Kids - Zaprogramuj misję na Marsa! NUTS3 – koszaliński.

  Numer postępowania: 3/2018/POPC nuts koszaliński

  Data zamieszczenia na stronie: 02.01.2019

  Dokumenty: Postępowanie zakończone, zarchiwizowane pliki są dostępne w biurze Projektu.

 • Rozeznanie rynku na zapewnienie cateringu w ramach projektu: Digital Kids - Zaprogramuj misję na Marsa! NUTS3 – koszaliński.

  Numer postępowania: 2/2019/POPC nuts koszaliński

  Data zamieszczenia na stronie: 10.01.2019

  Dokumenty: Postępowanie zakończone, zarchiwizowane pliki są dostępne w biurze Projektu.

  Data zamieszczenia na stronie: 17.01.2019

  Dokumenty: Postępowanie zakończone, zarchiwizowane pliki są dostępne w biurze Projektu.

Finansowanie projektu Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.
Do góry