Projekt: Digital Kids – Zaprogramuj misję na Marsa! NUTS3 PILSKI

Lider projektu EDUKACJA BEZ BARIER - FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI W POLSCE
Opis projektu

Projekt "Digital Kids - Zaprogramuj misję na Marsa! NUTS3 - pilski" zakłada realizację kaskadowych szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych dotyczących programowania na 3 poziomach (podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany) kompetencji kluczowych zgodnie ze "Standardem wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu" dla nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów klas 1-3 publicznych szkół podstawowych, a także pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek publicznych, publicznych domów kultury. Wszystkie szkolenia będą odbywały się w formie stacjonarnej grupowo lub indywidualnie na bazie aplikacji wraz z kartami do nauki programowania. W celu podniesienia jakości oraz skuteczności oferowanego w ramach proj. wsparcia, zakupiony zostanie sprzęt teleinformatyczny wraz z oprogramowaniem i przekazany na rzecz 24 szkół biorących udział w projekcie znajdujących się na terenie 10 gmin z NUTS 3 pilskiego.

Cel i planowane efekty projektu

Celem głównym projektu jest wsparcie do 28.02.2021 r. obejmujące stacjonarną indywidualną lub grupową naukę zagadnień z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania dla 125 nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej (I etap) i 30 osób dorosłych oraz jej kontynuację (II etap) w formule zajęć praktycznych prowadzonych przez nauczyciela wspólnie z trenerem (zajęć dla 1640 uczniów publicznych szkół podstawowych z klas 1-3) na terenie NUTS3 pilskiego.

Okres realizacji projektu od 01.01.2019 do 28.02.2021
Wartość projektu 1 787 351,24 zł
Dofinansowanie projektu z UE 1 506 971,88 zł
Dodatkowe informacje Kontakt: projekty@bezbarier.org.pl
Rozeznanie rynku
 • Rozeznanie rynku na zapewnienie cateringu: Digital Kids - Zaprogramuj misję na Marsa! NUTS3 – pilski.

  Numer postępowania: 3/2019/POPC nuts pilski

  Data zamieszczenia na stronie: 10.10.2019

  Dokumenty do pobrania: Postępowanie zakończone, zarchiwizowane pliki są dostępne w biurze Projektu.

 • Rozeznanie rynku na promocję projektu: Digital Kids - Zaprogramuj misję na Marsa! NUTS3 – pilski.

  Numer postępowania: 4/2019/POPC nuts pilski

  Data zamieszczenia na stronie: 10.10.2019

  Dokumenty do pobrania: Postępowanie zakończone, zarchiwizowane pliki są dostępne w biurze Projektu.

Finansowanie projektu Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.
Do góry