Edukacja bez barier

Fundacja oferuje doradztwo związane z pozyskiwaniem zewnętrznych środków na inwestycje dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz innych podmiotów.

W ramach usług nieodpłatnie pomagamy:

Nasi specjaliści posiadają szeroką wiedzę nt. pozyskiwania środków finansowych z różnych programów regionalnych, krajowych czy międzynarodowych, jak również duże doświadczenie w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie. Posiadamy bazę partnerów oraz instytucji gotowych do współpracy przy tworzeniu wniosków na pozyskanie funduszy dla projektów realizujących cele rozpowszechniania edukacji elektronicznej.

Jeżeli jesteś instytucją, szkołą lub przedsiębiorstwem i masz pomysły na realizację przedsięwzięć związanych z e-edukacją, e-learningiem i potrzebujesz pomocy w pozyskaniu środków finansowych na ten cel lub szukasz partnera realizacji projektów, skontaktuj się z nami

Edukacja Bez Barier – Fundacja Na Rzecz Rozwoju Edukacji w Polsce realizuje umowę partnerską z Urzędem Miasta Nieszawa w ramach Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG) Priorytet 8, Działanie 8.3).

Więcej informacji na stronie: http://www.nieszawa.pl/site/glowna/aktualnosci/wykluczenie