Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Projekt: Obywatel cyfrowej przyszłości - wzrost aktywności obywatelskiej w obszarze kompetencji cyfrowych w województwie lubuskim

Nasi uczestnicy

Cel i planowane efekty projektu

Przeszkolenie 996 osób 65+ z województwa lubuskiego w zakresie kompetencji cyfrowych poprzez procesu rozwojowego opartego na szkoleniach i animacjach. Kluczowym celem realizacji projektu jest zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych.

Szczegóły projektu

Celem głównym projektu jest wsparcie do 31.03.2022 r. obejmujące spotkania z trenerem oraz animatorem w określonym przedziale czasu. W ramach proj. realizowane będą szkolenia (15 spotkań x 3h) oraz animacje ( 3 spotkania x 6h w okr. 3 msc po zakończonym szkoleniu) w częstotliwości oraz intensywności wynikającej z celów, potrzeb oraz predyspozycji grupy docelowej odbiorców tj 996 os 65+(śr. 598 K; 398 M) z 39 gmin objętych wsparciem w woj. lubuskim.

Nabycie kompetencji w zakresie informacji - przeglądanie szukanie i filtrowanie informacji; ocena informacji- gromadzenie, przetwarzanie, rozumienie i krytyczna ocena informacji; komunikacja- komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji, aktywność obywatelska online, zarządzanie tożsamością cyfrową; tworzenie treści; bezpieczeństwo- narzędzia służące ochronie, ochrona danych osobowych, przez 947 os 65+ zgodnie ze "Standardem wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych projektem”.

Główne cele projektu: rozwój cyfrowych kompetencji seniorów poprzez realizację procesu rozwojowego opartego na szkoleniach i animacjach; wprowadzenie modelu procesu rozwojowego os 65+ w zakresie kompetencji cyfrowych, wprowadzenie tematycznej, projektowej realizacji działań rozwojowych UP 65+ w modelu relacyjnym; gromadzenie i wymiana materiałów polegająca na publicznym udostępnieniu w tym m.in. materiały szkoleniowe, scenariusze zajęć, wskazówki i inspiracje dla działań realizowanych w lokalnym środowisku dostępne na platformie; współpraca z lokalnymi partnerami tj. w szczególności - wykorzystanie gminnych sal na różnego rodzaje spotkania, kontakt z lokalną społecznością os 65+, współpraca z lokalnymi animatorami.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, a także dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości kobiet i mężczyzn.

Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji:

Kilka słów przypomnienia

W związku z sytuacją panującą w kraju spowodowaną pandemią koronawirusa, zostały wstrzymane wszystkie szkolenia w projekcie „Obywatel cyfrowej przyszłości – wzrost aktywności obywatelskiej w obszarze kompetencji cyfrowych w woj. lubuskim”. Chcielibyśmy przypomnieć Państwu założenia projektu, a także zachęcić kolejnych uczestników do udziału w projekcie gdy tylko sytuacja się uspokoi i będzie możliwa kontynuacja zajęć.

W projekcie udział mogą wziąć osoby, które ukończyły 65 rok życia i zamieszkują na terenie gmin województwa lubuskiego. Projekt obejmuje cykl 15 zajęć dydaktycznych w wymiarze 3 godzin każde oraz trzech sześciogodzinnych spotkań animacyjnych. Uczestnicy na zajęciach uczą się obsługi tabletu, aparatu fotograficznego i drukarki/skanera. Dowiadują się co mogą zaoferować Seniorom nowoczesne technologie, jak działa poczta elektroniczna, jak załatwić sprawę urzędową nie wychodząc z domu, czy jak zrobić zakupy i zapłacić rachunki nie wychodząc z domu. Dowiadują się także jakie rozrywki można znaleźć w sieci, jakie ciekawe treści są w Internecie oraz jak można skontaktować się z rodziną na całym świecie za pomocą Internetu.

Szkolenia prowadzone są w przyjemnej atmosferze na terenie danej gminy przez doświadczonych trenerów, którzy chętnie wszystko pokażą i wytłumaczą Uczestnikom Projektu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych szkoleniach!

Kontakt: tel.: 221120488 e-mail: projekty@bezbarier.org.pl

Przedstawiamy kilka foto-wspomnień z przeprowadzonych szkoleń: