Wspieramy edukację

Od kilku lat fundacja realizuje projekty, w których grupą docelową są uczniowie i nauczyciele poszczególnych etapów edukacji. W ramach realizacji konkretnych projektów, opracowaliśmy znaczną liczbę interaktywnych materiałów multimedialnych wspierających proces szkoleń stacjonarnych. Były to najczęściej materiały z zakresu nauki programowania dzieci i młodzieży.

Rozmawiając z uczestnikami naszych projektów często słyszeliśmy, że przydałyby się tak fajne materiały on-line do przedmiotów kształcenia ogólnego. Nauczyciele mogliby je wykorzystywać jako pomoce dydaktyczne w trakcie lekcji, a uczniowie jako wsparcie i materiały dodatkowe systematyzujące i rozszerzające wiedzę i zainteresowania w danym przedmiocie.

Nie pozostaliśmy obojętni na te prośby. Na początku 2019 roku, przy zaangażowaniu naszych partnerów biznesowych, rozpoczęliśmy proces wspierania edukacji poprzez opracowanie i udostępnienie uczestnikom naszych projektów, interaktywnych materiałów online do kluczowych przedmiotów kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

Poniżej znajduje się lista posiadanych przez fundację interaktywnych materiałów edukacyjnych on-line dla wskazanych przedmiotów:

Język polski

 • Jak napisać artykuł prasowy?
 • Jak napisać opis przedmiotu?
 • Jak napisać recenzję?
 • Jak napisać streszczenie?
 • Jak napisać list?
 • Czy spektakl bez scenariusza się uda?
 • Krótka historia teatru
 • Podmiot i orzeczenie – dlaczego są ważne w zdaniu?
 • Zdania pojedyncze i złożone 0 czym się różnią?
 • Po co nam przyimek?
 • Czy przymiotnik lubi się z rzeczownikiem?
 • Może czy morze? – rzecz o rz i ż

Matematyka

 • Twierdzenia matematyczne – czym są i jak powstają?
 • Twierdzenie Pitagorasa
 • Koło i okrąg – czym się różnią?
 • Prosta czy półprosta – jak je rozróżnić?
 • Ułamki dziesiętne – dodawanie i odejmowanie
 • Ułamki dziesiętne – mnożenie i dzielenie
 • Ułamek zwykły, a jednak niezwykły…
 • Skracanie ułamków zwykłych
 • Jednostki miary i ich zamiana
 • Figury płaskie i ich pola
 • Oś liczbowa – do czego służy?
 • Kąty i ich rodzaje

Informatyka

 • Jak zbudowany jest komputer?
 • Co to jest system operacyjny i do czego właściwie jest nam potrzebny?
 • Edytor tekstu – poznajemy jego tajniki
 • Arkusz kalkulacyjny – jak go obsługiwać, żeby był przydatny
 • Grafika dla każdego – obsługa programu graficznego
 • Moja pierwsza prezentacja multimedialna
 • Algorytm – przepis na sukces?
 • Scratch – uczymy duszka chodzić i rysować
 • Internet i jego tajniki
 • Czy komputery chorują? – o programach antywirusowych
 • Masz wiadomość! – elektroniczna skrzynka pocztowa
 • Zasady bezpieczeństwa w pracy z komputerem

Fizyka

 • Optyka
 • Światło i dźwięk
 • Fale stojące
 • Dynamika
 • Praca, moc i energia
 • Rozszczepienie światła
 • Zasada zachowania energii mechanicznej
 • Pierwsza zasada dynamiki Newtona
 • Druga zasada dynamiki Newtona
 • Trzecia zasada dynamiki Newtona
 • Energia kinetyczna
 • Magnes – właściwości i zasada działania

Historia

 • Bolesław Chrobry
 • Mieszko I
 • Kazimierz Wielki
 • Jadwiga Andegaweńska
 • Władysław Jagiełło
 • Jan III Sobieski
 • Mikołaj Kopernik
 • Napoleon Bonaparte
 • Uchwalenie Konstytucji 3 maja
 • Geneza I wojny światowej
 • Geneza II wojny światowej
 • Uchwalenie Konstytucji 3 maja

Biologia

 • Etapy życia człowieka
 • Budowa człowieka
 • Oko – narząd wzroku
 • Ucho – narząd słuchu i równowagi
 • Układ krążenia
 • Układ oddechowy
 • Układ pokarmowy
 • Układ krwionośny
 • Układ nerwowy
 • Bakterie
 • Gady
 • Płazy
 • Ryby
 • Ptaki
 • Ssaki

Przyroda

 • Krajobraz
 • Jeziora
 • Rzeki
 • Głębiny morskie
 • W lesie
 • Na polu i na łące
 • Ciśnienie atmosferyczne
 • Opady
 • Burza
 • Chmury
 • Wiatr
 • Odnawialne źródła energii

Geografia

 • Krajobraz gór wysokich
 • Krajobraz rolniczy
 • Pojezierza
 • Krajobraz przemysłowy
 • Kontynenty
 • Czytamy mapę
 • Układ słoneczny
 • Cztery pory roku
 • Czy Ziemia jest okrągła?
 • Ludność Polski
 • Surowce mineralne Polski
 • Ochrona środowiska w Polsce

Chemia

 • Cukry – glukoza i fruktoza
 • Cukry – sacharoza
 • Alkohole – budowa i właściwości
 • Tłuszcze – budowa i właściwości
 • Białka – budowa i właściwości
 • Estry – budowa i właściwości
 • Gazy, ciecze i ciała stałe
 • Metale i niemetale
 • Roztwory
 • Wiązania chemiczne
 • Atom
 • Zasady i kwasy

Wiedza o społeczeństwie

 • Ja, Obywatel
 • Wizyta w urzędzie
 • Źródła prawa
 • Jak przebiega proces?
 • Zadania prokuratury i policji
 • Jak unikać przestępstw?
 • Prawa i obowiązki ucznia
 • Czy mogę zarabiać pieniądze, jeśli jestem niepełnoletni?
 • Historia praw człowieka
 • Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka

Przykładowe ekrany kursów elearning