System zarządzania komunikacją i wiedzą – SZKiW

System zarządzania komunikacją i wiedzą – SZKiW

SZKiW to:

 • nieograniczona czasowo i lokalizacyjnie komunikacja,
 • oszczędność finansowa,
 • skuteczne zarządzanie zespołem,
 • prostota obsługi,
 • skoordynowana praca każdej organizacji.

Rewolucja w komunikacji

Nieograniczona komunikacja

SZKiW umożliwia komunikację wśród pracowników wewnątrz organizacji, jak i poza jej granicami. Pozwala na wymianę poglądów między partnerami przedsiębiorstwa, pracownikami urzędów oraz osób, które podejmują naukę. To idealne narzędzie do prowadzenia zdalnych szkoleń oraz obsługi klienta.

Korzystanie z systemu zarządzania komunikacją pozwala na zwiększenie sprzedaży przedsiębiorstwa przy jednoczesnym obniżeniu kosztów m.in. organizacji spotkań, szkoleń, prowadzenia Biura Obsługi Klienta.

Zdalna komunikacja… globalnie

Kilka kliknięć myszki dzieli użytkownika od zorganizowania spotkania z osobami znajdującymi się w różnych miejscach świata i synchronizacji pracy każdego zespołu, niezależnie od lokalizacji. SZKiW umożliwia przeprowadzenie pełnowartościowych konsultacji online dla klientów, pracowników, uczestników szkoleń, bez zbędnych opłat za delegacje (wyjazdy, noclegi, wyżywienie).

Synchronizacja pracy całego zespołu

SZKiW umożliwia zsynchronizowanie pracy nad dokumentem wszystkich członków grupy roboczej, dzięki czemu wszystkie osoby zawsze dysponują jednakową i aktualną wersją dokumentu. System wyposażony jest w mechanizm wymiany dokumentów, prezentacji, plików wideo i audio, adresów stron internetowych pomiędzy wszystkimi uczestnikami spotkania.

SZKiW to doskonałe narzędzie synchronizacji pracy zespołów o szybko rotującym składzie oraz w grupach, w których specjaliści zaangażowani są w krótkich i licznych odcinkach czasu.

Oszczędność dla organizacji

Brak kosztów wynajmu sal konferencyjnych, szkoleniowych

Do zorganizowania wideokonferencji wystarczy komputer z dostępem do Sieci, wyposażony dodatkowo w kamerę internetową, słuchawki oraz mikrofon. Organizacja spotkań zdalnych przy wykorzystaniu systemu SZKiW zmniejsza wydatki na wynajęcie sal konferencyjnych i szkoleniowych oraz koszty związane z wyposażaniem własnych pomieszczeń.

Ograniczenie kosztów związanych z wyjazdami

Zastąpienie spotkań tradycyjnych spotkaniami zdalnymi pozwala organizacjom na zmniejszenie kosztów związanych z wyjazdami swoich konsultantów do siedziby klienta czy pracowników z różnych oddziałów w Polsce i na świecie.

Zalety SZKiW:

 • wysoka funkcjonalność przy niskich kosztach użytkowania,
 • nowa jakość w prezentowaniu oferty firmy,
 • poprawa wydajności pracy,
 • oszczędność czasu,
 • skuteczna komunikacja,
 • profesjonalne biuro obsługi klienta,
 • oszczędność kosztów,
 • szybszy dostęp do informacji oraz sprawniejsza jej wymiana.

Prostota konfiguracji i obsługi systemu

Niespotykana elastyczność konfiguracyjna

SZKiW jest systemem o nieograniczonych możliwościach konfiguracyjnych, dzięki czemu wpisuje się w każdą rzeczywistość organizacyjną z możliwością dowolnego definiowania parametrów spotkań i sposobów nimi zarządzania.

System nie wymaga dodatkowych instalacji lokalnych

System zapewnia możliwość uczestnictwa w transmisji audio i wideo bez konieczności instalowania dodatkowych pluginów po stronie użytkownika.

Prosty mechanizm definiowania spotkań

System jest zaprojektowany z myślą o osobach nieposiadających profesjonalnej wiedzy informatycznej. Takie działania jak definiowanie spotkań i ich obsługa nie będą problematyczne nawet dla początkujących użytkowników.

Przyjazny interfejs użytkownika

Podczas projektowania systemu szczególną uwagę poświęcono przygotowaniu ergonomicznego środowiska pracy użytkownika. Dzięki przejrzyście zaprojektowanemu interfejsowi obsługa wszystkich funkcjonalności systemu SZKiW jest intuicyjna.

Bezpieczeństwo

SZKiW zabezpiecza dostęp do wideokonferencji przed osobami nieupoważnionymi. Transmisja odbywa się wewnątrz sieci danej organizacji, nikt z zewnątrz nie ma do niej dostępu.

Funkcjonalności SZKiW:

System pozwala na prowadzenie wideowykładu oraz wideokonferencji na żywo, z zachowaniem pełnej interaktywności z jego uczestnikami:

 • automatyczna i indywidualna archiwizacja nagranych spotkań,
 • mechanizm definiowania terminów wykładów,
 • mechanizm definiowania spotkań,
 • konsultacje online,
 • elementy wirtualnej tablicy,
 • mechanizm wymiany dokumentów, prezentacji, plików wideo i audio, adresów stron internetowych pomiędzy wszystkimi uczestnikami spotkania,
 • system odbioru sygnału wideo i dźwięku nadawanego przez prowadzącego wykład,
 • przekazywanie sygnału wideo i dźwięku do wszystkich uczestników oraz przekazywanie tej możliwości wybranemu uczestnikowi.

Spotkania na wyciągnięcie ręki

Częstsze spotkania z pracownikami

System SZKiW pozwala na częstsze przeprowadzanie spotkań z pracownikami różnych działów i filli, w szczególności z osobami odbywającymi wyjazdy służbowe i przez to niedostępnymi na miejscu.

Łatwiejszy dostęp do klienta

System SZKiW umożliwi prezentacje produktów online, materiałów szkoleniowych bez konieczności wyjazdów do klienta, to nie tylko znaczne ograniczenie kosztów, ale także nowa jakość w prezentowaniu oferty organizacji.

Mechanizm kolejkowania zgłoszeń

System SZKiW może być wykorzystywany w konsultacjach otwartych. Dzięki mechanizmowi kolejkowania zgłoszeń prowadzący ma pełną kontrolę nad tym, kto i kiedy może dołączyć do spotkania.

Zarządzanie prawem udostępniania ekranu

Osoba prowadząca konsultacje online ma wpływ na to, który z uczestników w danym momencie może zaprezentować obraz swojego ekranu. Dzięki tej funkcjonalności prowadzący może zapanować nad grupą uczestników spotkania oraz nad natłokiem różnego rodzaju informacji.

Zapis spotkania w trakcie jego trwania umożliwia prowadzącemu budowanie archiwum spotkań. Archiwum spotkań pozwala na:

 • ponowne odtworzenie spotkania, które może być traktowane jako materiał szkoleniowy,
 • odtworzenie spotkania bez udziału prowadzącego,
 • budowanie zestawień dla klientów z odbytych spotkań.

Różnorodność zastosowań:

 • wewnętrzne spotkania firmowe,
 • wsparcie techniczne online,
 • wykłady i szkolenia,
 • prezentacje online,
 • obsługa klienta,
 • konferencje.

Zarządzanie wiedzą

SZKiW pozwala na więcej niż tradycyjny system wideokonferecyjny. To rozwiązanie, które nie tylko pozwoli na kontakt z pracownikami organizacji, ale nada nowej jakości procesom zarządzania wiedzą w każdej większej lub rozproszonej organizacji, a także takiej, która współpracuje z wieloma podmiotami. SZKiW pozwala na swobodną dystrybucję kluczowych umiejętności wewnątrz organizacji oraz sprzyja pozyskiwaniu informacji z zewnątrz.

Motywowanie

SZKiW daje pracownikom czy uczestnikom szkolenia stały dostęp do specjalistów i ich wiedzy. Łatwość pokonywania problemów pojawiających się przy wykonywaniu codziennych obowiązków czy przyswajania materiałów szkoleniowych wpływa na minimalizację prawdopodobieństwa narastania demotywującego poczucia bezsilności w pracy, na szkoleniu.

Natychmiastowa ocena umiejętności

Plan tradycyjnego szkolenia z obsługi aplikacji najczęściej koncentruje się na szerokim omówieniu całego narzędzia. SZKiW daje możliwość przeprowadzenia krótkiego instruktażu z użycia konkretnej funkcjonalności lub obsługi jasno zdefiniowanego procesu. Dodatkowo trener ma możliwość natychmiastowego sprawdzenia poziomu wiedzy przyswojonej przez kursanta. Efektywność kosztowa takiego instruktażu jest ogromna.

Zintegrowany zespół

SZKiW zbliża pracowników z różnych działów i filii. Częstsze spotkania online i swoboda towarzysząca korzystaniu z systemu konsolidują potencjał kadrowy organizacji oraz przełamują bariery społeczne obniżające możliwości drzemiące w pracownikach.